Sunday, August 22, 2004

Sa Aking Iniigbig

It's 3 am I must be lonely...

Nah not really, I just needed to do a poem for my filipino class and revise my C+ feature article essay for english. Since My day today (Sunday) seems busy I guess I just decided to do them early (literally)...

Well here's the poem:


Sa aking Iniibig
Ako. Ang Babae -
Lunod sa lungkot at pangulila.
Ikaw. Ang lalake -
Ang aking tagapagpaligaya, ang aking kalaro

Lumalagablab ang ating mga damdamin.
Umiinit ang mga paghaplos at paghipo ng ating mga kamay.
Umaalab ang matinding pagindak sa dilim nang ating mga katawan.
Sa tuwing naglalaro tayo ng apoy.

At tulad sa mga aral ng mga nakakatanda.
Tayo nga ay nalalapnos at napapaso ng init.
Ngunit hindi iniinda ang alab at init.
Ating tinutuloy ang paglalaro sa baga.

No comments: