Tuesday, December 07, 2004

B+

Yeah! Astigidig I was able to get a 91/100 in my math test ahaha masaya na ako dun kahit 1 point na lang ang kulang at A na siya grr!!!
hehe

Thanks...

Glacial Love
Currently Listening to:

Tuesday Vargas - Babae Po Ako

No comments: