Sunday, December 10, 2006

Daily Delight

Hindi ka ba nagsasawa, o di kaya'y napapagod sa pagsusulat ng creative journal?

- OO!

Eh bakit mo ginagawa?

- ...grades

No comments: