Friday, December 01, 2006

Daily Delight

Walang pasok dahil kay Bonifacio...Naniniwala ako na ang paaralan ay nandiyan upang doon gawin ang mga gawaing pang paaralan. Kaya ang pang paaralan ay dapat iwan sa paaralan. ang bahay ko ay nakalaan para sa mga gawaing pambahay at may oras akong nilaan para sa paaralan at bahay. Ang oras sa paaralan, at oras sa bay ay bagamat parehong oras, magkaiba sila ng pingkakalaanan.

Kung gumawa ako ng pambahay na gawain sa paaralan (tulad ng pagliwaliw, paglaro, pagdaldal habang nagkaklase) sige patawan mo ako ng kaukulang parusa, at hingin sa akin na ang oras ko pang bahay ay ibigay sa gawaing pangparaalan (tulad ng homework). Ngunit kung binigay ko naman ang hinihingi sa oras ng klase...

Sa totoo lang hindi ako nanaiwala sa Cj na ito dahil ang oras ay laging umaanda at ayaw ko na dumating ang panahon kung saaan magbabalik tanaw ako at maiisip ko na ang oras ko ay ginamit ko sa pasusulat ng mga bagay na nakalipas na imbis na gamiting ito sa pagtuklas at pagdanas ng iba't iba pang mga bagay.

No comments: