Friday, December 08, 2006

Daily Delight

Alam mo ba na ang December 8 ay ang itinkadang araw upang gunitain ang Immaculate Conception of the Blessed of the Blessed Virgin Mary...

Ang December 8 ay itinakdang holiday of obligation ng simbahang katoliko. Ibig sabihin requirement ang pagsimba sa araw na ito. Sa isang taon mayroon lamang tatlong holidays of obligation. (Ang hindi pagpinta sa simbahan/pagsimba sa mga araw na iyo ay kasalanan at dapat ikumpisal).

In my theory, the church requires you to attend only three (tres, 3, tatlo, san) masses. But the class in Ateneo... requires me ti write 3 pages everyday?

How's that for perspective???

No comments: