Tuesday, August 08, 2006

Pagbabago...

Lagpas pa sa apat na buwan na rin ang lumipas mula noong huli akong nagsulat sa blog na ito. Maaring sabihing nalunod ako sa mga gawaing pang-eskwela, sa sariling katamaran at sa mga pangyayari sa aking buhay kaya hindi ko na nagawang maglagay ng kung ano mang bagong post dito.

Sa loob ng apat na buwan na iyon ay marami ng nangyari sa aking buhay. Sa loob ng apat na buwan na iyon ako'y nakaranas ng mga pagbabago sa aking buhay. Ilang mga pagbabago na aking inasahan at ilang aking kinagulat. Mga pagbabagong maituturing na masaya at meron din namang mga maituturing na kalungkutan.
Ngunit asahan man o hindi, gustohin ko man o ayaw, darating at darating ang mga pagbabago. Sabi nga "The only thing constant is this world is change."

Ang pagpapalit ng layout ng blog na ito, makikita ang isang anyo ng pagbabago. Subalit kahit na magpalit o magbago man ang balat o anyong panlabas niya hindi ito inaalis ang mga bagay na naisulat, nabasa at nangyari na. Napapaloob pa rin dito ang aking mga karanasan noong mga lumipas na mga araw, buwan at taon.

Marahil ay masasabi kong ganoon ding ang lagay ng aking buhay. Dumaan man ako sa maraming pagbabago, hindi nito maiaalis ang mga bagay na aking nadama, naranasan at natutunan.

Kailangan lang harapin ang lahat, at maghanda sa mas marami pang darating na pagbabago

No comments: