Saturday, November 25, 2006

Daily Delight 4

We were asked yesteday to make/sign a contract (contract can be found at the back) at naisip ko na ang inner artist ko ay si calvin bart. Isang artist na pinaghalong Bart Simpson at Calvin mula sa Calvin and Hobbes.

[Calvin Bart di ko pa nagagawa si calvin bart]

Sa totoo lang masasaktan ako kapag may nagbigay ng mababang grado sa akin sa CJ na to. iisipn kong tanga, mangmang at inutil ang magbibigay sa akin ng mababagan g gardo.

Siguroi sapat na yan para sa ngayon, lumalaki na at gumugulo na ang pagsulat ko, nangangahulugan lang na sawa at pagod na ako sa tiniginingining na Cj na to.

No comments: