Wednesday, November 22, 2006

BABALA!!!

Babala! merong tinuturing na blog killer, tinatawag siyang creative journal...

Unti unti niyang pinapagod ang nagmamayari ng blog sa pamamagitan ng pagpilit sa tao sa pagsulat dito. Humihingi ito ng tatlong pahina na tala sa kung ano ang nagawa mo sa araw. Dahil dito maaring marindi ang blogger at tamarin nang sumulat sa online blog dahil hindi naman nabibigyan ng grado ang kanyang online blog samantalang ang CJ ay malaking bahagi sa pangkalahatang grado ng magaaral...

No comments: